Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4315 thứ năm 17 tháng 12 2020 52 36 46
4314 thứ tư 16 tháng 12 2020 13 80 15
4313 thứ ba 15 tháng 12 2020 83 52 07
4312 thứ hai 14 tháng 12 2020 80 34 79
4311 chủ nhật 13 tháng 12 2020 42 91 26
4310 thứ bảy 12 tháng 12 2020 70 52 48
4309 thứ sáu 11 tháng 12 2020 50 79 81
4308 thứ năm 10 tháng 12 2020 20 35 71
4307 thứ tư 09 tháng 12 2020 31 23 08
4306 thứ ba 08 tháng 12 2020 97 01 10
4305 thứ hai 07 tháng 12 2020 07 91 65
4304 chủ nhật 06 tháng 12 2020 25 41 29
4303 thứ bảy 05 tháng 12 2020 72 52 86
4302 thứ sáu 04 tháng 12 2020 92 86 01
4301 thứ năm 03 tháng 12 2020 95 64 14
4300 thứ tư 02 tháng 12 2020 10 37 08
4299 thứ ba 01 tháng 12 2020 78 05 81
4298 thứ hai 30 tháng 11 2020 05 22 17
4297 chủ nhật 29 tháng 11 2020 20 91 56
4296 thứ bảy 28 tháng 11 2020 07 42 01