Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4513 thứ bảy 03 tháng 7 2021 35 94 46
4512 thứ sáu 02 tháng 7 2021 48 27 93
4511 thứ năm 01 tháng 7 2021 94 52 59
4510 thứ tư 30 tháng 6 2021 24 38 45
4509 thứ ba 29 tháng 6 2021 62 19 50
4508 thứ hai 28 tháng 6 2021 54 70 68
4507 chủ nhật 27 tháng 6 2021 74 81 53
4506 thứ bảy 26 tháng 6 2021 52 65 14
4505 thứ sáu 25 tháng 6 2021 89 28 17
4504 thứ năm 24 tháng 6 2021 27 59 72
4503 thứ tư 23 tháng 6 2021 01 45 78
4502 thứ ba 22 tháng 6 2021 45 91 02
4501 thứ hai 21 tháng 6 2021 92 39 41
4500 chủ nhật 20 tháng 6 2021 38 18 36
4499 thứ bảy 19 tháng 6 2021 10 64 69
4498 thứ sáu 18 tháng 6 2021 11 04 43
4497 thứ năm 17 tháng 6 2021 65 82 39
4496 thứ tư 16 tháng 6 2021 85 20 91
4495 thứ ba 15 tháng 6 2021 16 58 87
4494 thứ hai 14 tháng 6 2021 59 92 61