Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
3976 thứ ba 14 tháng 1 2020 94 20 09
3975 thứ hai 13 tháng 1 2020 98 36 60
3974 chủ nhật 12 tháng 1 2020 14 21 55
3973 thứ bảy 11 tháng 1 2020 94 67 28
3972 thứ sáu 10 tháng 1 2020 60 61 16
3971 thứ năm 09 tháng 1 2020 42 85 04
3970 thứ tư 08 tháng 1 2020 66 32 89
3969 thứ ba 07 tháng 1 2020 50 49 44
3968 thứ hai 06 tháng 1 2020 91 15 27
3967 chủ nhật 05 tháng 1 2020 24 80 58
3966 thứ bảy 04 tháng 1 2020 28 97 35
3965 thứ sáu 03 tháng 1 2020 28 75 42
3964 thứ năm 02 tháng 1 2020 67 23 89
3963 thứ tư 01 tháng 1 2020 17 27 66
3962 thứ ba 31 tháng 12 2019 36 66 96
3961 thứ hai 30 tháng 12 2019 41 06 39
3960 chủ nhật 29 tháng 12 2019 32 05 69