Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
3994 thứ bảy 01 tháng 2 2020 36 67 92
3993 thứ sáu 31 tháng 1 2020 12 94 26
3992 thứ năm 30 tháng 1 2020 51 76 25
3991 thứ tư 29 tháng 1 2020 40 70 50
3990 thứ ba 28 tháng 1 2020 69 56 28
3989 thứ hai 27 tháng 1 2020 79 24 01
3988 chủ nhật 26 tháng 1 2020 81 10 46
3987 thứ bảy 25 tháng 1 2020 50 69 32
3986 thứ sáu 24 tháng 1 2020 92 45 52
3985 thứ năm 23 tháng 1 2020 30 62 55
3984 thứ tư 22 tháng 1 2020 24 71 98
3983 thứ ba 21 tháng 1 2020 77 31 01
3982 thứ hai 20 tháng 1 2020 28 58 10
3981 chủ nhật 19 tháng 1 2020 41 36 44
3980 thứ bảy 18 tháng 1 2020 52 78 97
3979 thứ sáu 17 tháng 1 2020 45 24 57
3978 thứ năm 16 tháng 1 2020 94 42 26
3977 thứ tư 15 tháng 1 2020 59 79 86
3976 thứ ba 14 tháng 1 2020 94 20 09
3975 thứ hai 13 tháng 1 2020 98 36 60