Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4012 thứ tư 19 tháng 2 2020 67 25 75
4011 thứ ba 18 tháng 2 2020 39 09 44
4010 thứ hai 17 tháng 2 2020 66 18 74
4009 chủ nhật 16 tháng 2 2020 12 47 23
4008 thứ bảy 15 tháng 2 2020 14 63 97
4007 thứ sáu 14 tháng 2 2020 47 64 33
4006 thứ năm 13 tháng 2 2020 67 11 11
4005 thứ tư 12 tháng 2 2020 67 26 26
4004 thứ ba 11 tháng 2 2020 55 43 50
4003 thứ hai 10 tháng 2 2020 59 07 24
4002 chủ nhật 09 tháng 2 2020 60 09 06
4001 thứ bảy 08 tháng 2 2020 10 75 16
4000 thứ sáu 07 tháng 2 2020 71 82 86
3999 thứ năm 06 tháng 2 2020 88 17 16
3998 thứ tư 05 tháng 2 2020 33 09 16
3997 thứ ba 04 tháng 2 2020 39 46 21
3996 thứ hai 03 tháng 2 2020 97 70 67
3995 chủ nhật 02 tháng 2 2020 12 63 68
3994 thứ bảy 01 tháng 2 2020 36 67 92
3993 thứ sáu 31 tháng 1 2020 12 94 26