Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4493 chủ nhật 13 tháng 6 2021 74 34 92
4492 thứ bảy 12 tháng 6 2021 25 44 74
4491 thứ sáu 11 tháng 6 2021 47 81 73
4490 thứ năm 10 tháng 6 2021 98 79 72
4489 thứ tư 09 tháng 6 2021 09 68 56
4488 thứ ba 08 tháng 6 2021 82 27 06
4487 thứ hai 07 tháng 6 2021 32 05 07
4486 chủ nhật 06 tháng 6 2021 71 57 49
4485 thứ bảy 05 tháng 6 2021 18 13 48
4484 thứ sáu 04 tháng 6 2021 57 98 23
4483 thứ năm 03 tháng 6 2021 68 47 62
4482 thứ tư 02 tháng 6 2021 91 24 53
4481 thứ ba 01 tháng 6 2021 27 89 46
4480 thứ hai 31 tháng 5 2021 01 60 75
4479 chủ nhật 30 tháng 5 2021 43 72 67
4478 thứ bảy 29 tháng 5 2021 82 00 96
4477 thứ sáu 28 tháng 5 2021 38 18 09
4476 thứ năm 27 tháng 5 2021 71 51 10
4475 thứ tư 26 tháng 5 2021 17 92 61
4474 thứ ba 25 tháng 5 2021 86 16 76