Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4364 thứ năm 04 tháng 2 2021 02 80 39
4363 thứ tư 03 tháng 2 2021 97 43 10
4362 thứ ba 02 tháng 2 2021 07 54 47
4361 thứ hai 01 tháng 2 2021 30 98 31
4360 chủ nhật 31 tháng 1 2021 02 49 68
4359 thứ bảy 30 tháng 1 2021 54 21 40
4358 thứ sáu 29 tháng 1 2021 04 85 08
4357 thứ năm 28 tháng 1 2021 29 01 28
4356 thứ tư 27 tháng 1 2021 45 68 34
4355 thứ ba 26 tháng 1 2021 12 71 04
4354 thứ hai 25 tháng 1 2021 41 15 80
4353 chủ nhật 24 tháng 1 2021 76 92 62
4352 thứ bảy 23 tháng 1 2021 04 46 70
4351 thứ sáu 22 tháng 1 2021 32 61 59
4350 thứ năm 21 tháng 1 2021 03 57 09
4349 thứ tư 20 tháng 1 2021 67 18 53
4348 thứ ba 19 tháng 1 2021 83 34 81
4347 thứ hai 18 tháng 1 2021 74 82 59
4346 chủ nhật 17 tháng 1 2021 22 90 24
4345 thứ bảy 16 tháng 1 2021 34 27 61