Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4344 thứ sáu 15 tháng 1 2021 80 53 78
4343 thứ năm 14 tháng 1 2021 74 01 36
4342 thứ tư 13 tháng 1 2021 90 71 42
4341 thứ ba 12 tháng 1 2021 25 72 94
4340 thứ hai 11 tháng 1 2021 06 89 07
4339 chủ nhật 10 tháng 1 2021 20 06 84
4338 thứ bảy 09 tháng 1 2021 72 32 74
4337 thứ sáu 08 tháng 1 2021 23 19 40
4336 thứ năm 07 tháng 1 2021 40 57 63
4335 thứ tư 06 tháng 1 2021 10 28 19
4334 thứ ba 05 tháng 1 2021 98 86 47
4333 thứ hai 04 tháng 1 2021 52 94 10
4332 chủ nhật 03 tháng 1 2021 95 79 01
4331 thứ bảy 02 tháng 1 2021 22 02 39
4330 thứ sáu 01 tháng 1 2021 94 62 90
4329 thứ năm 31 tháng 12 2020 63 41 68
4328 thứ tư 30 tháng 12 2020 14 81 92
4327 thứ ba 29 tháng 12 2020 94 26 56
4326 thứ hai 28 tháng 12 2020 90 38 41
4325 chủ nhật 27 tháng 12 2020 44 50 42