Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4324 thứ bảy 26 tháng 12 2020 12 90 29
4323 thứ sáu 25 tháng 12 2020 63 14 94
4322 thứ năm 24 tháng 12 2020 01 70 62
4321 thứ tư 23 tháng 12 2020 60 03 20
4320 thứ ba 22 tháng 12 2020 50 44 87
4319 thứ hai 21 tháng 12 2020 92 60 39
4318 chủ nhật 20 tháng 12 2020 71 21 29
4317 thứ bảy 19 tháng 12 2020 10 84 15
4316 thứ sáu 18 tháng 12 2020 52 11 07
4315 thứ năm 17 tháng 12 2020 52 36 46
4314 thứ tư 16 tháng 12 2020 13 80 15
4313 thứ ba 15 tháng 12 2020 83 52 07
4312 thứ hai 14 tháng 12 2020 80 34 79
4311 chủ nhật 13 tháng 12 2020 42 91 26
4310 thứ bảy 12 tháng 12 2020 70 52 48
4309 thứ sáu 11 tháng 12 2020 50 79 81
4308 thứ năm 10 tháng 12 2020 20 35 71
4307 thứ tư 09 tháng 12 2020 31 23 08
4306 thứ ba 08 tháng 12 2020 97 01 10
4305 thứ hai 07 tháng 12 2020 07 91 65