Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4156 thứ bảy 11 tháng 7 2020 87 17 53
4155 thứ sáu 10 tháng 7 2020 48 07 23
4154 thứ năm 09 tháng 7 2020 01 46 31
4153 thứ tư 08 tháng 7 2020 80 51 65
4152 thứ ba 07 tháng 7 2020 15 81 37
4151 thứ hai 06 tháng 7 2020 28 39 15
4150 chủ nhật 05 tháng 7 2020 41 76 58
4149 thứ bảy 04 tháng 7 2020 92 46 31
4148 thứ sáu 03 tháng 7 2020 35 01 47
4147 thứ năm 02 tháng 7 2020 48 27 35
4146 thứ tư 01 tháng 7 2020 75 34 68
4145 thứ ba 30 tháng 6 2020 38 46 18
4144 thứ hai 29 tháng 6 2020 38 64 77
4143 chủ nhật 28 tháng 6 2020 31 74 61
4142 thứ bảy 27 tháng 6 2020 73 64 78
4141 thứ sáu 26 tháng 6 2020 37 94 67
4140 thứ năm 25 tháng 6 2020 89 31 64
4139 thứ tư 24 tháng 6 2020 39 56 28
4138 thứ ba 23 tháng 6 2020 87 47 96
4137 thứ hai 22 tháng 6 2020 72 46 82