Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4992 thứ ba 25 tháng 10 2022 43 95 45
4991 thứ hai 24 tháng 10 2022 24 79 87
4990 chủ nhật 23 tháng 10 2022 04 56 63
4989 thứ bảy 22 tháng 10 2022 74 80 41
4988 thứ sáu 21 tháng 10 2022 04 31 24
4987 thứ năm 20 tháng 10 2022 46 26 39
4986 thứ tư 19 tháng 10 2022 67 09 16
4985 thứ ba 18 tháng 10 2022 63 42 06
4984 thứ hai 17 tháng 10 2022 05 65 17
4983 chủ nhật 16 tháng 10 2022 45 68 07
4982 thứ bảy 15 tháng 10 2022 59 24 01
4981 thứ sáu 14 tháng 10 2022 12 05 43
4980 thứ năm 13 tháng 10 2022 70 13 25
4979 thứ tư 12 tháng 10 2022 02 83 17
4978 thứ ba 11 tháng 10 2022 70 98 23
4977 thứ hai 10 tháng 10 2022 39 20 75
4976 chủ nhật 09 tháng 10 2022 97 10 50
4975 thứ bảy 08 tháng 10 2022 03 15 79
4974 thứ sáu 07 tháng 10 2022 13 06 95
4973 thứ năm 06 tháng 10 2022 39 18 05