Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5363 thứ hai 30 tháng 10 2023 17 04 67
5362 chủ nhật 29 tháng 10 2023 45 42 79
5361 thứ bảy 28 tháng 10 2023 65 32 82
5360 thứ sáu 27 tháng 10 2023 01 64 91
5359 thứ năm 26 tháng 10 2023 01 72 09
5358 thứ tư 25 tháng 10 2023 07 54 99
5357 thứ ba 24 tháng 10 2023 01 34 72
5356 thứ hai 23 tháng 10 2023 54 18 02
5355 chủ nhật 22 tháng 10 2023 14 72 57
5354 thứ bảy 21 tháng 10 2023 39 80 28
5353 thứ sáu 20 tháng 10 2023 09 51 14
5352 thứ năm 19 tháng 10 2023 34 97 16
5351 thứ tư 18 tháng 10 2023 70 39 65
5350 thứ ba 17 tháng 10 2023 49 01 36
5349 thứ hai 16 tháng 10 2023 16 84 33
5348 chủ nhật 15 tháng 10 2023 39 27 60
5347 thứ bảy 14 tháng 10 2023 37 45 90
5346 thứ sáu 13 tháng 10 2023 25 80 19
5345 thứ năm 12 tháng 10 2023 84 13 79
5344 thứ tư 11 tháng 10 2023 13 56 47