Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4972 thứ tư 05 tháng 10 2022 80 49 16
4971 thứ ba 04 tháng 10 2022 80 27 67
4970 thứ hai 03 tháng 10 2022 72 39 80
4969 chủ nhật 02 tháng 10 2022 69 37 02
4968 thứ bảy 01 tháng 10 2022 09 75 44
4967 thứ sáu 30 tháng 9 2022 96 58 07
4966 thứ năm 29 tháng 9 2022 54 62 28
4965 thứ tư 28 tháng 9 2022 60 36 94
4964 thứ ba 27 tháng 9 2022 98 00 20
4963 thứ hai 26 tháng 9 2022 58 20 66
4962 chủ nhật 25 tháng 9 2022 25 10 14
4961 thứ bảy 24 tháng 9 2022 63 20 56
4960 thứ sáu 23 tháng 9 2022 02 98 61
4959 thứ năm 22 tháng 9 2022 16 29 79
4958 thứ tư 21 tháng 9 2022 15 80 27
4957 thứ ba 20 tháng 9 2022 25 60 30
4956 thứ hai 19 tháng 9 2022 05 49 11
4955 chủ nhật 18 tháng 9 2022 05 38 17
4954 thứ bảy 17 tháng 9 2022 13 58 20
4953 thứ sáu 16 tháng 9 2022 23 64 59