Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5263 thứ bảy 22 tháng 7 2023 40 53 27
5262 thứ sáu 21 tháng 7 2023 70 34 19
5261 thứ năm 20 tháng 7 2023 71 28 56
5260 thứ tư 19 tháng 7 2023 12 94 67
5259 thứ ba 18 tháng 7 2023 46 10 59
5258 thứ hai 17 tháng 7 2023 26 80 74
5257 chủ nhật 16 tháng 7 2023 74 96 02
5256 thứ bảy 15 tháng 7 2023 20 41 89
5255 thứ sáu 14 tháng 7 2023 94 23 15
5254 thứ năm 13 tháng 7 2023 24 90 37
5253 thứ tư 12 tháng 7 2023 25 16 43
5252 thứ ba 11 tháng 7 2023 03 69 24
5251 thứ hai 10 tháng 7 2023 34 79 01
5250 chủ nhật 09 tháng 7 2023 03 62 86
5249 thứ bảy 08 tháng 7 2023 86 20 39
5248 thứ sáu 07 tháng 7 2023 18 45 70
5247 thứ năm 06 tháng 7 2023 65 87 19
5246 thứ tư 05 tháng 7 2023 32 04 81
5245 thứ ba 04 tháng 7 2023 31 92 89
5244 thứ hai 03 tháng 7 2023 15 46 30