Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4830 thứ hai 16 tháng 5 2022 62 37 47
4829 chủ nhật 15 tháng 5 2022 71 89 05
4828 thứ bảy 14 tháng 5 2022 64 08 29
4827 thứ sáu 13 tháng 5 2022 52 13 43
4826 thứ năm 12 tháng 5 2022 51 76 80
4825 thứ tư 11 tháng 5 2022 90 23 84
4824 thứ ba 10 tháng 5 2022 57 14 64
4823 thứ hai 09 tháng 5 2022 16 90 37
4822 chủ nhật 08 tháng 5 2022 31 05 24
4821 thứ bảy 07 tháng 5 2022 45 69 01
4820 thứ sáu 06 tháng 5 2022 18 36 87
4819 thứ năm 05 tháng 5 2022 56 18 26
4818 thứ tư 04 tháng 5 2022 35 67 93
4817 thứ ba 03 tháng 5 2022 10 14 29
4816 thứ hai 02 tháng 5 2022 69 09 20
4815 chủ nhật 01 tháng 5 2022 95 86 51
4814 thứ bảy 30 tháng 4 2022 81 21 37
4813 thứ sáu 29 tháng 4 2022 05 58 71
4812 thứ năm 28 tháng 4 2022 17 96 11
4811 thứ tư 27 tháng 4 2022 41 45 92