Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5066 thứ bảy 07 tháng 1 2023 28 54 57
5065 thứ sáu 06 tháng 1 2023 03 98 27
5064 thứ năm 05 tháng 1 2023 63 50 91
5063 thứ tư 04 tháng 1 2023 72 03 41
5062 thứ ba 03 tháng 1 2023 03 84 76
5061 thứ hai 02 tháng 1 2023 56 98 01
5060 chủ nhật 01 tháng 1 2023 50 63 29
5059 thứ bảy 31 tháng 12 2022 82 49 67
5058 thứ sáu 30 tháng 12 2022 91 08 45
5057 thứ năm 29 tháng 12 2022 07 53 19
5056 thứ tư 28 tháng 12 2022 37 10 52
5055 thứ ba 27 tháng 12 2022 76 82 73
5054 thứ hai 26 tháng 12 2022 05 31 48
5053 chủ nhật 25 tháng 12 2022 53 94 12
5052 thứ bảy 24 tháng 12 2022 01 79 26
5051 thứ sáu 23 tháng 12 2022 26 03 51
5050 thứ năm 22 tháng 12 2022 72 09 95
5049 thứ tư 21 tháng 12 2022 91 43 25
5048 thứ ba 20 tháng 12 2022 37 93 16
5047 thứ hai 19 tháng 12 2022 05 16 65