bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4296 thứ bảy 28 tháng 11 2020 07 42 01
4295 thứ sáu 27 tháng 11 2020 52 68 09
4294 thứ năm 26 tháng 11 2020 74 13 81
4293 thứ tư 25 tháng 11 2020 70 89 12
4292 thứ ba 24 tháng 11 2020 35 26 70
4291 thứ hai 23 tháng 11 2020 84 30 68
4290 chủ nhật 22 tháng 11 2020 14 29 89
4289 thứ bảy 21 tháng 11 2020 94 02 73
4288 thứ sáu 20 tháng 11 2020 10 60 43
4287 thứ năm 19 tháng 11 2020 17 32 85