bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4357 thứ năm 28 tháng 1 2021 29 01 28
4356 thứ tư 27 tháng 1 2021 45 68 34
4355 thứ ba 26 tháng 1 2021 12 71 04
4354 thứ hai 25 tháng 1 2021 41 15 80
4353 chủ nhật 24 tháng 1 2021 76 92 62
4352 thứ bảy 23 tháng 1 2021 04 46 70
4351 thứ sáu 22 tháng 1 2021 32 61 59
4350 thứ năm 21 tháng 1 2021 03 57 09
4349 thứ tư 20 tháng 1 2021 67 18 53
4348 thứ ba 19 tháng 1 2021 83 34 81