bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4533 thứ sáu 23 tháng 7 2021 74 15 83
4532 thứ năm 22 tháng 7 2021 58 93 54
4531 thứ tư 21 tháng 7 2021 04 68 34
4530 thứ ba 20 tháng 7 2021 65 52 08
4529 thứ hai 19 tháng 7 2021 85 21 86
4528 chủ nhật 18 tháng 7 2021 17 46 59
4527 thứ bảy 17 tháng 7 2021 74 35 89
4526 thứ sáu 16 tháng 7 2021 29 78 20
4525 thứ năm 15 tháng 7 2021 47 09 29
4524 thứ tư 14 tháng 7 2021 58 67 18