bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4882 thứ năm 07 tháng 7 2022 05 57 52
4881 thứ tư 06 tháng 7 2022 19 25 39
4880 thứ ba 05 tháng 7 2022 25 61 89
4879 thứ hai 04 tháng 7 2022 04 97 10
4878 chủ nhật 03 tháng 7 2022 84 82 15
4877 thứ bảy 02 tháng 7 2022 61 48 55
4876 thứ sáu 01 tháng 7 2022 82 31 20
4875 thứ năm 30 tháng 6 2022 12 26 57
4874 thứ tư 29 tháng 6 2022 84 75 29
4873 thứ ba 28 tháng 6 2022 74 16 23