Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5032 chủ nhật 04 tháng 12 2022 58 33 27
5031 thứ bảy 03 tháng 12 2022 98 65 25
5030 thứ sáu 02 tháng 12 2022 89 51 03
5029 thứ năm 01 tháng 12 2022 57 49 80
5028 thứ tư 30 tháng 11 2022 58 61 70
5027 thứ ba 29 tháng 11 2022 07 38 21
5026 thứ hai 28 tháng 11 2022 56 07 22
5025 chủ nhật 27 tháng 11 2022 70 59 49
5024 thứ bảy 26 tháng 11 2022 28 69 16
5023 thứ sáu 25 tháng 11 2022 60 38 42
5022 thứ năm 24 tháng 11 2022 91 04 78
5021 thứ tư 23 tháng 11 2022 60 24 59
5020 thứ ba 22 tháng 11 2022 42 93 87
5019 thứ hai 21 tháng 11 2022 02 63 41
5018 chủ nhật 20 tháng 11 2022 76 30 48
5017 thứ bảy 19 tháng 11 2022 92 60 54
5016 thứ sáu 18 tháng 11 2022 41 79 02
5015 thứ năm 17 tháng 11 2022 03 28 10
5014 thứ tư 16 tháng 11 2022 09 41 68
5013 thứ ba 15 tháng 11 2022 12 58 07