Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4882 thứ năm 07 tháng 7 2022 05 57 52
4881 thứ tư 06 tháng 7 2022 19 25 39
4880 thứ ba 05 tháng 7 2022 25 61 89
4879 thứ hai 04 tháng 7 2022 04 97 10
4878 chủ nhật 03 tháng 7 2022 84 82 15
4877 thứ bảy 02 tháng 7 2022 61 48 55
4876 thứ sáu 01 tháng 7 2022 82 31 20
4875 thứ năm 30 tháng 6 2022 12 26 57
4874 thứ tư 29 tháng 6 2022 84 75 29
4873 thứ ba 28 tháng 6 2022 74 16 23
4872 thứ hai 27 tháng 6 2022 61 34 05
4871 chủ nhật 26 tháng 6 2022 38 59 72
4870 thứ bảy 25 tháng 6 2022 83 49 60
4869 thứ sáu 24 tháng 6 2022 13 33 97
4868 thứ năm 23 tháng 6 2022 27 60 05
4867 thứ tư 22 tháng 6 2022 17 65 88
4866 thứ ba 21 tháng 6 2022 51 79 06
4865 thứ hai 20 tháng 6 2022 25 01 37
4864 chủ nhật 19 tháng 6 2022 10 39 81
4863 thứ bảy 18 tháng 6 2022 70 59 89