Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5590 thứ năm 13 tháng 6 2024 21 50 35
5589 thứ tư 12 tháng 6 2024 50 72 02
5588 thứ ba 11 tháng 6 2024 20 52 96
5587 thứ hai 10 tháng 6 2024 14 16 68
5586 chủ nhật 09 tháng 6 2024 71 94 09
5585 thứ bảy 08 tháng 6 2024 23 57 40
5584 thứ sáu 07 tháng 6 2024 27 79 93
5583 thứ năm 06 tháng 6 2024 12 98 10
5582 thứ tư 05 tháng 6 2024 45 82 53
5581 thứ ba 04 tháng 6 2024 14 97 61
5580 thứ hai 03 tháng 6 2024 82 48 36
5579 chủ nhật 02 tháng 6 2024 80 61 25
5578 thứ bảy 01 tháng 6 2024 82 74 53
5577 thứ sáu 31 tháng 5 2024 05 13 95
5576 thứ năm 30 tháng 5 2024 01 34 62
5575 thứ tư 29 tháng 5 2024 30 87 67
5574 thứ ba 28 tháng 5 2024 72 91 50
5573 thứ hai 27 tháng 5 2024 30 54 92
5572 chủ nhật 26 tháng 5 2024 90 36 25
5571 thứ bảy 25 tháng 5 2024 91 60 72