Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5207 thứ bảy 27 tháng 5 2023 02 42 11
5206 thứ sáu 26 tháng 5 2023 96 08 71
5205 thứ năm 25 tháng 5 2023 96 70 37
5204 thứ tư 24 tháng 5 2023 01 84 39
5203 thứ ba 23 tháng 5 2023 13 58 48
5202 thứ hai 22 tháng 5 2023 34 61 09
5201 chủ nhật 21 tháng 5 2023 04 97 01
5200 thứ bảy 20 tháng 5 2023 09 77 12
5199 thứ sáu 19 tháng 5 2023 80 68 91
5198 thứ năm 18 tháng 5 2023 94 56 27
5197 thứ tư 17 tháng 5 2023 94 20 93
5196 thứ ba 16 tháng 5 2023 12 45 35
5195 thứ hai 15 tháng 5 2023 24 60 58
5194 chủ nhật 14 tháng 5 2023 94 36 24
5193 thứ bảy 13 tháng 5 2023 78 89 03
5192 thứ sáu 12 tháng 5 2023 70 42 96
5191 thứ năm 11 tháng 5 2023 64 87 15
5190 thứ tư 10 tháng 5 2023 84 70 62
5189 thứ ba 09 tháng 5 2023 96 53 40
5188 thứ hai 08 tháng 5 2023 31 74 64