bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4496 thứ ba 15 tháng 6 2021 16 58 87
4495 thứ hai 14 tháng 6 2021 59 92 61
4494 chủ nhật 13 tháng 6 2021 74 34 92
4493 thứ bảy 12 tháng 6 2021 25 44 74
4492 thứ sáu 11 tháng 6 2021 47 81 73
4491 thứ năm 10 tháng 6 2021 98 79 72
4490 thứ tư 09 tháng 6 2021 09 68 56
4489 thứ ba 08 tháng 6 2021 82 27 06
4488 thứ hai 07 tháng 6 2021 32 05 07
4487 chủ nhật 06 tháng 6 2021 71 57 49