bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4592 thứ hai 20 tháng 9 2021 21 99 60
4591 chủ nhật 19 tháng 9 2021 21 44 24
4590 thứ bảy 18 tháng 9 2021 31 79 39
4589 thứ sáu 17 tháng 9 2021 52 01 83
4588 thứ năm 16 tháng 9 2021 73 67 15
4587 thứ tư 15 tháng 9 2021 25 18 70
4586 thứ ba 14 tháng 9 2021 21 96 24
4585 thứ hai 13 tháng 9 2021 53 14 46
4584 chủ nhật 12 tháng 9 2021 61 83 49
4583 thứ bảy 11 tháng 9 2021 84 61 79