bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5565 chủ nhật 19 tháng 5 2024 20 31 53
5564 thứ bảy 18 tháng 5 2024 52 66 42
5563 thứ sáu 17 tháng 5 2024 25 72 03
5562 thứ năm 16 tháng 5 2024 27 86 40
5561 thứ tư 15 tháng 5 2024 18 67 02
5560 thứ ba 14 tháng 5 2024 51 81 23
5559 thứ hai 13 tháng 5 2024 81 41 91
5558 chủ nhật 12 tháng 5 2024 10 29 87
5557 thứ bảy 11 tháng 5 2024 50 83 46
5556 thứ sáu 10 tháng 5 2024 87 23 04