bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4465 thứ bảy 15 tháng 5 2021 04 94 05
4464 thứ sáu 14 tháng 5 2021 97 68 69
4463 thứ năm 13 tháng 5 2021 24 29 88
4462 thứ tư 12 tháng 5 2021 97 77 64
4461 thứ ba 11 tháng 5 2021 81 53 82
4460 thứ hai 10 tháng 5 2021 12 37 42
4459 chủ nhật 09 tháng 5 2021 74 90 26
4458 thứ bảy 08 tháng 5 2021 54 81 84
4457 thứ sáu 07 tháng 5 2021 61 42 06
4456 thứ năm 06 tháng 5 2021 04 97 07