bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5481 chủ nhật 25 tháng 2 2024 70 12 56
5480 thứ bảy 24 tháng 2 2024 68 43 14
5479 thứ sáu 23 tháng 2 2024 14 99 90
5478 thứ năm 22 tháng 2 2024 19 38 20
5477 thứ tư 21 tháng 2 2024 71 64 20
5476 thứ ba 20 tháng 2 2024 90 76 13
5475 thứ hai 19 tháng 2 2024 91 63 58
5474 chủ nhật 18 tháng 2 2024 61 72 58
5473 thứ bảy 17 tháng 2 2024 19 50 88
5472 thứ sáu 16 tháng 2 2024 90 41 32