bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4430 thứ bảy 10 tháng 4 2021 10 67 94
4429 thứ sáu 09 tháng 4 2021 67 53 91
4428 thứ năm 08 tháng 4 2021 69 23 50
4427 thứ tư 07 tháng 4 2021 04 83 61
4426 thứ ba 06 tháng 4 2021 21 68 89
4425 thứ hai 05 tháng 4 2021 98 23 17
4424 chủ nhật 04 tháng 4 2021 50 86 21
4423 thứ bảy 03 tháng 4 2021 83 72 54
4422 thứ sáu 02 tháng 4 2021 74 29 98
4421 thứ năm 01 tháng 4 2021 29 41 31