bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4833 thứ năm 19 tháng 5 2022 24 47 07
4832 thứ tư 18 tháng 5 2022 50 16 28
4831 thứ ba 17 tháng 5 2022 37 49 21
4830 thứ hai 16 tháng 5 2022 62 37 47
4829 chủ nhật 15 tháng 5 2022 71 89 05
4828 thứ bảy 14 tháng 5 2022 64 08 29
4827 thứ sáu 13 tháng 5 2022 52 13 43
4826 thứ năm 12 tháng 5 2022 51 76 80
4825 thứ tư 11 tháng 5 2022 90 23 84
4824 thứ ba 10 tháng 5 2022 57 14 64