bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5622 thứ hai 15 tháng 7 2024 81 03 69
5621 chủ nhật 14 tháng 7 2024 87 93 02
5620 thứ bảy 13 tháng 7 2024 08 74 59
5619 thứ sáu 12 tháng 7 2024 01 38 67
5618 thứ năm 11 tháng 7 2024 67 01 59
5617 thứ tư 10 tháng 7 2024 07 42 48
5616 thứ ba 09 tháng 7 2024 95 02 76
5615 thứ hai 08 tháng 7 2024 38 10 69
5614 chủ nhật 07 tháng 7 2024 09 53 70
5613 thứ bảy 06 tháng 7 2024 02 87 60