bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5207 thứ bảy 27 tháng 5 2023 02 42 11
5206 thứ sáu 26 tháng 5 2023 96 08 71
5205 thứ năm 25 tháng 5 2023 96 70 37
5204 thứ tư 24 tháng 5 2023 01 84 39
5203 thứ ba 23 tháng 5 2023 13 58 48
5202 thứ hai 22 tháng 5 2023 34 61 09
5201 chủ nhật 21 tháng 5 2023 04 97 01
5200 thứ bảy 20 tháng 5 2023 09 77 12
5199 thứ sáu 19 tháng 5 2023 80 68 91
5198 thứ năm 18 tháng 5 2023 94 56 27