bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4384 thứ tư 24 tháng 2 2021 93 48 30
4383 thứ ba 23 tháng 2 2021 58 29 51
4382 thứ hai 22 tháng 2 2021 02 14 90
4381 chủ nhật 21 tháng 2 2021 50 65 26
4380 thứ bảy 20 tháng 2 2021 64 95 10
4379 thứ sáu 19 tháng 2 2021 32 59 29
4378 thứ năm 18 tháng 2 2021 94 07 16
4377 thứ tư 17 tháng 2 2021 08 62 41
4376 thứ ba 16 tháng 2 2021 02 85 65
4375 thứ hai 15 tháng 2 2021 19 40 25