bốc thăm tiếp theo
vẽ trực tiếp

Kết quả bốc thăm 10 lần gần nhất

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4970 thứ hai 03 tháng 10 2022 72 39 80
4969 chủ nhật 02 tháng 10 2022 69 37 02
4968 thứ bảy 01 tháng 10 2022 09 75 44
4967 thứ sáu 30 tháng 9 2022 96 58 07
4966 thứ năm 29 tháng 9 2022 54 62 28
4965 thứ tư 28 tháng 9 2022 60 36 94
4964 thứ ba 27 tháng 9 2022 98 00 20
4963 thứ hai 26 tháng 9 2022 58 20 66
4962 chủ nhật 25 tháng 9 2022 25 10 14
4961 thứ bảy 24 tháng 9 2022 63 20 56