Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4031 thứ hai 09 tháng 3 2020 70 63 25
4030 chủ nhật 08 tháng 3 2020 64 55 70
4029 thứ bảy 07 tháng 3 2020 33 89 55
4028 thứ sáu 06 tháng 3 2020 10 14 05
4027 thứ năm 05 tháng 3 2020 55 83 82
4026 thứ tư 04 tháng 3 2020 15 64 53
4025 thứ ba 03 tháng 3 2020 93 71 65
4024 thứ hai 02 tháng 3 2020 77 99 44
4023 chủ nhật 01 tháng 3 2020 77 24 52
4022 thứ bảy 29 tháng 2 2020 29 30 72
4021 thứ sáu 28 tháng 2 2020 14 48 70
4020 thứ năm 27 tháng 2 2020 85 56 94
4019 thứ tư 26 tháng 2 2020 73 38 07
4018 thứ ba 25 tháng 2 2020 90 15 53
4017 thứ hai 24 tháng 2 2020 85 09 70
4016 chủ nhật 23 tháng 2 2020 77 81 59
4015 thứ bảy 22 tháng 2 2020 74 38 43
4014 thứ sáu 21 tháng 2 2020 36 93 60
4013 thứ năm 20 tháng 2 2020 99 16 88
4012 thứ tư 19 tháng 2 2020 67 25 75