Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5187 chủ nhật 07 tháng 5 2023 41 59 32
5186 thứ bảy 06 tháng 5 2023 31 06 98
5185 thứ sáu 05 tháng 5 2023 31 20 98
5184 thứ năm 04 tháng 5 2023 49 11 30
5183 thứ tư 03 tháng 5 2023 30 28 45
5182 thứ ba 02 tháng 5 2023 21 90 63
5181 thứ hai 01 tháng 5 2023 42 79 78
5180 chủ nhật 30 tháng 4 2023 71 43 25
5179 thứ bảy 29 tháng 4 2023 40 17 36
5178 thứ sáu 28 tháng 4 2023 98 73 45
5177 thứ năm 27 tháng 4 2023 16 08 65
5176 thứ tư 26 tháng 4 2023 96 50 32
5175 thứ ba 25 tháng 4 2023 53 09 12
5174 thứ hai 24 tháng 4 2023 17 82 01
5173 chủ nhật 23 tháng 4 2023 13 24 60
5172 thứ bảy 22 tháng 4 2023 92 76 43
5171 thứ sáu 21 tháng 4 2023 97 40 55
5170 thứ năm 20 tháng 4 2023 05 82 30
5169 thứ tư 19 tháng 4 2023 17 29 63
5168 thứ ba 18 tháng 4 2023 14 70 89