Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5012 thứ hai 14 tháng 11 2022 08 54 42
5011 chủ nhật 13 tháng 11 2022 56 08 27
5010 thứ bảy 12 tháng 11 2022 17 87 09
5009 thứ sáu 11 tháng 11 2022 07 15 39
5008 thứ năm 10 tháng 11 2022 07 15 76
5007 thứ tư 09 tháng 11 2022 37 93 17
5006 thứ ba 08 tháng 11 2022 67 33 01
5005 thứ hai 07 tháng 11 2022 17 20 68
5004 chủ nhật 06 tháng 11 2022 01 53 72
5003 thứ bảy 05 tháng 11 2022 73 98 65
5002 thứ sáu 04 tháng 11 2022 57 12 92
5001 thứ năm 03 tháng 11 2022 67 51 44
5000 thứ tư 02 tháng 11 2022 57 23 40
4999 thứ ba 01 tháng 11 2022 04 87 36
4998 thứ hai 31 tháng 10 2022 21 76 54
4997 chủ nhật 30 tháng 10 2022 51 08 89
4996 thứ bảy 29 tháng 10 2022 80 51 69
4995 thứ sáu 28 tháng 10 2022 41 57 02
4994 thứ năm 27 tháng 10 2022 75 61 28
4993 thứ tư 26 tháng 10 2022 13 27 86