Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5331 thứ năm 28 tháng 9 2023 70 53 28
5330 thứ tư 27 tháng 9 2023 02 96 35
5329 thứ ba 26 tháng 9 2023 97 04 33
5328 thứ hai 25 tháng 9 2023 57 67 02
5327 chủ nhật 24 tháng 9 2023 49 81 71
5326 thứ bảy 23 tháng 9 2023 18 93 74
5325 thứ sáu 22 tháng 9 2023 60 98 23
5324 thứ năm 21 tháng 9 2023 20 45 86
5323 thứ tư 20 tháng 9 2023 57 25 40
5322 thứ ba 19 tháng 9 2023 90 61 08
5321 thứ hai 18 tháng 9 2023 82 14 89
5320 chủ nhật 17 tháng 9 2023 84 09 67
5319 thứ bảy 16 tháng 9 2023 16 75 80
5318 thứ sáu 15 tháng 9 2023 84 27 65
5317 thứ năm 14 tháng 9 2023 18 50 02
5316 thứ tư 13 tháng 9 2023 79 13 46
5315 thứ ba 12 tháng 9 2023 20 71 91
5314 thứ hai 11 tháng 9 2023 91 82 06
5313 chủ nhật 10 tháng 9 2023 19 30 56
5312 thứ bảy 09 tháng 9 2023 21 73 54