Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5538 thứ hai 22 tháng 4 2024 18 32 64
5537 chủ nhật 21 tháng 4 2024 70 58 49
5536 thứ bảy 20 tháng 4 2024 13 20 54
5535 thứ sáu 19 tháng 4 2024 30 52 29
5534 thứ năm 18 tháng 4 2024 93 10 78
5533 thứ tư 17 tháng 4 2024 93 84 15
5532 thứ ba 16 tháng 4 2024 17 40 38
5531 thứ hai 15 tháng 4 2024 10 89 93
5530 chủ nhật 14 tháng 4 2024 13 20 64
5529 thứ bảy 13 tháng 4 2024 04 04 81
5528 thứ sáu 12 tháng 4 2024 74 60 13
5527 thứ năm 11 tháng 4 2024 80 79 55
5526 thứ tư 10 tháng 4 2024 68 02 83
5525 thứ ba 09 tháng 4 2024 04 13 34
5524 thứ hai 08 tháng 4 2024 84 30 95
5523 chủ nhật 07 tháng 4 2024 95 01 68
5522 thứ bảy 06 tháng 4 2024 89 05 29
5521 thứ sáu 05 tháng 4 2024 99 71 85
5520 thứ năm 04 tháng 4 2024 53 40 61
5519 thứ tư 03 tháng 4 2024 88 13 69