Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4056 thứ sáu 03 tháng 4 2020 47 90 04
4055 thứ năm 02 tháng 4 2020 80 33 45
4054 thứ tư 01 tháng 4 2020 38 77 70
4053 thứ ba 31 tháng 3 2020 58 73 94
4052 thứ hai 30 tháng 3 2020 67 66 14
4051 chủ nhật 29 tháng 3 2020 49 53 98
4050 thứ bảy 28 tháng 3 2020 80 02 73
4049 thứ sáu 27 tháng 3 2020 28 54 03
4048 thứ năm 26 tháng 3 2020 69 89 79
4047 thứ tư 25 tháng 3 2020 96 51 08
4046 thứ ba 24 tháng 3 2020 80 56 63
4045 thứ hai 23 tháng 3 2020 11 20 49
4044 chủ nhật 22 tháng 3 2020 45 04 22
4043 thứ bảy 21 tháng 3 2020 15 37 31
4042 thứ sáu 20 tháng 3 2020 15 73 86
4041 thứ năm 19 tháng 3 2020 29 86 65
4040 thứ tư 18 tháng 3 2020 45 59 75
4039 thứ ba 17 tháng 3 2020 63 16 71
4038 thứ hai 16 tháng 3 2020 88 80 08
4037 chủ nhật 15 tháng 3 2020 60 50 07