Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5390 chủ nhật 26 tháng 11 2023 83 94 07
5389 thứ bảy 25 tháng 11 2023 98 36 05
5388 thứ sáu 24 tháng 11 2023 79 18 20
5387 thứ năm 23 tháng 11 2023 17 86 56
5386 thứ tư 22 tháng 11 2023 67 93 04
5385 thứ ba 21 tháng 11 2023 47 10 72
5384 thứ hai 20 tháng 11 2023 09 36 28
5383 chủ nhật 19 tháng 11 2023 61 42 20
5382 thứ bảy 18 tháng 11 2023 34 76 59
5381 thứ sáu 17 tháng 11 2023 79 68 31
5380 thứ năm 16 tháng 11 2023 90 37 11
5379 thứ tư 15 tháng 11 2023 19 52 64
5378 thứ ba 14 tháng 11 2023 19 43 04
5377 thứ hai 13 tháng 11 2023 29 50 58
5376 chủ nhật 12 tháng 11 2023 63 10 88
5375 thứ bảy 11 tháng 11 2023 02 49 57
5374 thứ sáu 10 tháng 11 2023 15 24 87
5373 thứ năm 09 tháng 11 2023 61 59 04
5372 thứ tư 08 tháng 11 2023 92 21 37
5371 thứ ba 07 tháng 11 2023 16 51 14