Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5171 thứ sáu 21 tháng 4 2023 97 40 55
5170 thứ năm 20 tháng 4 2023 05 82 30
5169 thứ tư 19 tháng 4 2023 17 29 63
5168 thứ ba 18 tháng 4 2023 14 70 89
5167 thứ hai 17 tháng 4 2023 56 49 71
5166 chủ nhật 16 tháng 4 2023 57 23 11
5165 thứ bảy 15 tháng 4 2023 70 86 95
5164 thứ sáu 14 tháng 4 2023 20 63 18
5163 thứ năm 13 tháng 4 2023 82 90 31
5162 thứ tư 12 tháng 4 2023 03 51 92
5161 thứ ba 11 tháng 4 2023 02 95 77
5160 thứ hai 10 tháng 4 2023 29 03 64
5159 chủ nhật 09 tháng 4 2023 90 32 41
5158 thứ bảy 08 tháng 4 2023 79 25 80
5157 thứ sáu 07 tháng 4 2023 02 79 29
5156 thứ năm 06 tháng 4 2023 12 50 34
5155 thứ tư 05 tháng 4 2023 03 65 81
5154 thứ ba 04 tháng 4 2023 93 17 70
5153 thứ hai 03 tháng 4 2023 19 86 30
5152 chủ nhật 02 tháng 4 2023 06 79 13