Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5462 thứ ba 06 tháng 2 2024 10 72 35
5461 thứ hai 05 tháng 2 2024 93 85 41
5460 chủ nhật 04 tháng 2 2024 17 65 39
5459 thứ bảy 03 tháng 2 2024 90 89 66
5458 thứ sáu 02 tháng 2 2024 11 52 40
5457 thứ năm 01 tháng 2 2024 92 70 34
5456 thứ tư 31 tháng 1 2024 61 27 09
5455 thứ ba 30 tháng 1 2024 38 61 10
5454 thứ hai 29 tháng 1 2024 12 85 45
5453 chủ nhật 28 tháng 1 2024 57 26 99
5452 thứ bảy 27 tháng 1 2024 02 75 13
5451 thứ sáu 26 tháng 1 2024 15 02 43
5450 thứ năm 25 tháng 1 2024 02 91 30
5449 thứ tư 24 tháng 1 2024 02 46 78
5448 thứ ba 23 tháng 1 2024 14 03 18
5447 thứ hai 22 tháng 1 2024 70 63 92
5446 chủ nhật 21 tháng 1 2024 91 80 62
5445 thứ bảy 20 tháng 1 2024 27 49 10
5444 thứ sáu 19 tháng 1 2024 30 58 71
5443 thứ năm 18 tháng 1 2024 31 65 74