Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5151 thứ bảy 01 tháng 4 2023 61 85 03
5150 thứ sáu 31 tháng 3 2023 93 78 10
5149 thứ năm 30 tháng 3 2023 03 12 94
5148 thứ tư 29 tháng 3 2023 10 53 96
5147 thứ ba 28 tháng 3 2023 21 76 58
5146 thứ hai 27 tháng 3 2023 72 14 61
5145 chủ nhật 26 tháng 3 2023 43 08 97
5144 thứ bảy 25 tháng 3 2023 85 77 62
5142 thứ sáu 24 tháng 3 2023 65 20 86
5141 thứ năm 23 tháng 3 2023 93 54 07
5140 thứ tư 22 tháng 3 2023 75 23 83
5139 thứ ba 21 tháng 3 2023 57 90 16
5138 thứ hai 20 tháng 3 2023 94 43 67
5137 chủ nhật 19 tháng 3 2023 02 56 94
5136 thứ bảy 18 tháng 3 2023 56 02 15
5135 thứ sáu 17 tháng 3 2023 62 81 70
5134 thứ năm 16 tháng 3 2023 14 30 92
5133 thứ tư 15 tháng 3 2023 37 95 01
5132 thứ ba 14 tháng 3 2023 70 34 24
5131 thứ hai 13 tháng 3 2023 30 65 18