Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4250 thứ ba 13 tháng 10 2020 31 85 29
4249 thứ hai 12 tháng 10 2020 50 33 48
4248 chủ nhật 11 tháng 10 2020 45 08 27
4247 thứ bảy 10 tháng 10 2020 65 07 81
4246 thứ sáu 09 tháng 10 2020 27 49 10
4245 thứ năm 08 tháng 10 2020 71 62 53
4244 thứ tư 07 tháng 10 2020 25 84 79
4243 thứ ba 06 tháng 10 2020 60 92 34
4242 thứ hai 05 tháng 10 2020 90 34 22
4241 chủ nhật 04 tháng 10 2020 90 28 72
4240 thứ bảy 03 tháng 10 2020 14 07 98
4239 thứ sáu 02 tháng 10 2020 14 59 69
4238 thứ năm 01 tháng 10 2020 82 96 24
4237 thứ tư 30 tháng 9 2020 61 60 08
4236 thứ ba 29 tháng 9 2020 84 94 04
4235 thứ hai 28 tháng 9 2020 19 07 94
4234 chủ nhật 27 tháng 9 2020 40 51 73
4233 thứ bảy 26 tháng 9 2020 82 07 16
4232 thứ sáu 25 tháng 9 2020 90 48 33
4231 thứ năm 24 tháng 9 2020 58 37 01