Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4190 thứ sáu 14 tháng 8 2020 73 65 91
4189 thứ năm 13 tháng 8 2020 71 26 55
4188 thứ tư 12 tháng 8 2020 09 48 78
4187 thứ ba 11 tháng 8 2020 94 57 18
4186 thứ hai 10 tháng 8 2020 07 19 34
4185 chủ nhật 09 tháng 8 2020 81 60 92
4184 thứ bảy 08 tháng 8 2020 00 79 87
4183 thứ sáu 07 tháng 8 2020 80 96 23
4182 thứ năm 06 tháng 8 2020 09 46 42
4181 thứ tư 05 tháng 8 2020 22 31 56
4180 thứ ba 04 tháng 8 2020 08 77 94
4179 thứ hai 03 tháng 8 2020 97 68 20
4178 chủ nhật 02 tháng 8 2020 67 34 25
4177 thứ bảy 01 tháng 8 2020 28 19 05
4176 thứ sáu 31 tháng 7 2020 39 70 64
4175 thứ năm 30 tháng 7 2020 76 10 89
4174 thứ tư 29 tháng 7 2020 36 72 97
4173 thứ ba 28 tháng 7 2020 93 20 68
4172 thứ hai 27 tháng 7 2020 07 18 23
4171 chủ nhật 26 tháng 7 2020 73 89 04