Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4230 thứ tư 23 tháng 9 2020 09 74 18
4229 thứ ba 22 tháng 9 2020 25 81 25
4228 thứ hai 21 tháng 9 2020 21 48 95
4227 chủ nhật 20 tháng 9 2020 53 97 10
4226 thứ bảy 19 tháng 9 2020 89 45 91
4225 thứ sáu 18 tháng 9 2020 52 06 13
4224 thứ năm 17 tháng 9 2020 92 35 68
4223 thứ tư 16 tháng 9 2020 37 21 63
4222 thứ ba 15 tháng 9 2020 21 90 68
4221 thứ hai 14 tháng 9 2020 17 84 30
4220 chủ nhật 13 tháng 9 2020 09 54 02
4219 thứ bảy 12 tháng 9 2020 01 80 76
4218 thứ sáu 11 tháng 9 2020 89 71 40
4217 thứ năm 10 tháng 9 2020 87 53 94
4216 thứ tư 09 tháng 9 2020 87 52 12
4215 thứ ba 08 tháng 9 2020 01 67 32
4214 thứ hai 07 tháng 9 2020 99 63 70
4213 chủ nhật 06 tháng 9 2020 07 86 13
4212 thứ bảy 05 tháng 9 2020 36 17 57
4211 thứ sáu 04 tháng 9 2020 50 28 61