Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4210 thứ năm 03 tháng 9 2020 21 60 89
4209 thứ tư 02 tháng 9 2020 30 94 05
4208 thứ ba 01 tháng 9 2020 97 51 74
4207 thứ hai 31 tháng 8 2020 17 72 89
4206 chủ nhật 30 tháng 8 2020 27 13 34
4205 thứ bảy 29 tháng 8 2020 45 26 71
4204 thứ sáu 28 tháng 8 2020 35 09 83
4203 thứ năm 27 tháng 8 2020 78 53 02
4202 thứ tư 26 tháng 8 2020 29 61 37
4201 thứ ba 25 tháng 8 2020 80 47 13
4200 thứ hai 24 tháng 8 2020 92 81 30
4199 chủ nhật 23 tháng 8 2020 87 64 21
4198 thứ bảy 22 tháng 8 2020 00 93 46
4197 thứ sáu 21 tháng 8 2020 10 87 73
4196 thứ năm 20 tháng 8 2020 72 58 62
4195 thứ tư 19 tháng 8 2020 34 20 91
4194 thứ ba 18 tháng 8 2020 89 62 40
4193 thứ hai 17 tháng 8 2020 19 42 33
4192 chủ nhật 16 tháng 8 2020 26 81 94
4191 thứ bảy 15 tháng 8 2020 35 71 70