Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4850 chủ nhật 05 tháng 6 2022 05 83 46
4849 thứ bảy 04 tháng 6 2022 72 38 26
4848 thứ sáu 03 tháng 6 2022 95 31 40
4847 thứ năm 02 tháng 6 2022 12 45 15
4846 thứ tư 01 tháng 6 2022 84 14 83
4845 thứ ba 31 tháng 5 2022 74 70 03
4844 thứ hai 30 tháng 5 2022 94 29 30
4843 chủ nhật 29 tháng 5 2022 91 08 67
4842 thứ bảy 28 tháng 5 2022 84 50 67
4841 thứ sáu 27 tháng 5 2022 76 35 01
4840 thứ năm 26 tháng 5 2022 20 09 69
4839 thứ tư 25 tháng 5 2022 25 48 54
4838 thứ ba 24 tháng 5 2022 13 97 57
4837 thứ hai 23 tháng 5 2022 85 16 62
4836 chủ nhật 22 tháng 5 2022 99 58 27
4835 thứ bảy 21 tháng 5 2022 91 02 37
4834 thứ sáu 20 tháng 5 2022 22 35 45
4833 thứ năm 19 tháng 5 2022 24 47 07
4832 thứ tư 18 tháng 5 2022 50 16 28
4831 thứ ba 17 tháng 5 2022 37 49 21