Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5086 thứ sáu 27 tháng 1 2023 36 18 07
5085 thứ năm 26 tháng 1 2023 91 43 63
5084 thứ tư 25 tháng 1 2023 31 20 49
5083 thứ ba 24 tháng 1 2023 91 52 80
5082 thứ hai 23 tháng 1 2023 80 36 21
5081 chủ nhật 22 tháng 1 2023 65 94 17
5080 thứ bảy 21 tháng 1 2023 32 26 95
5079 thứ sáu 20 tháng 1 2023 32 61 04
5078 thứ năm 19 tháng 1 2023 52 73 96
5077 thứ tư 18 tháng 1 2023 53 68 02
5076 thứ ba 17 tháng 1 2023 60 36 43
5075 thứ hai 16 tháng 1 2023 62 40 58
5074 chủ nhật 15 tháng 1 2023 35 19 03
5073 thứ bảy 14 tháng 1 2023 69 08 10
5072 thứ sáu 13 tháng 1 2023 60 89 24
5071 thứ năm 12 tháng 1 2023 31 77 49
5070 thứ tư 11 tháng 1 2023 14 28 69
5069 thứ ba 10 tháng 1 2023 69 48 10
5068 thứ hai 09 tháng 1 2023 37 20 09
5067 chủ nhật 08 tháng 1 2023 29 53 71