Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4912 thứ bảy 06 tháng 8 2022 01 83 25
4911 thứ sáu 05 tháng 8 2022 57 18 21
4910 thứ năm 04 tháng 8 2022 27 39 08
4909 thứ tư 03 tháng 8 2022 25 04 79
4908 thứ ba 02 tháng 8 2022 38 14 95
4907 thứ hai 01 tháng 8 2022 96 82 03
4906 chủ nhật 31 tháng 7 2022 97 12 40
4905 thứ bảy 30 tháng 7 2022 60 57 19
4904 thứ sáu 29 tháng 7 2022 83 60 94
4903 thứ năm 28 tháng 7 2022 24 87 63
4902 thứ tư 27 tháng 7 2022 94 07 86
4901 thứ ba 26 tháng 7 2022 25 39 71
4900 thứ hai 25 tháng 7 2022 91 84 92
4899 chủ nhật 24 tháng 7 2022 48 43 12
4898 thứ bảy 23 tháng 7 2022 69 40 24
4897 thứ sáu 22 tháng 7 2022 24 10 48
4896 thứ năm 21 tháng 7 2022 17 02 59
4895 thứ tư 20 tháng 7 2022 67 92 85
4894 thứ ba 19 tháng 7 2022 98 30 69
4893 thứ hai 18 tháng 7 2022 10 54 79