Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5418 chủ nhật 24 tháng 12 2023 27 19 55
5417 thứ bảy 23 tháng 12 2023 23 46 70
5416 thứ sáu 22 tháng 12 2023 74 10 93
5415 thứ năm 21 tháng 12 2023 73 85 06
5414 thứ tư 20 tháng 12 2023 40 36 71
5413 thứ ba 19 tháng 12 2023 89 16 02
5412 thứ hai 18 tháng 12 2023 05 92 23
5411 chủ nhật 17 tháng 12 2023 50 66 74
5410 thứ bảy 16 tháng 12 2023 41 06 27
5409 thứ sáu 15 tháng 12 2023 85 19 77
5408 thứ năm 14 tháng 12 2023 45 09 82
5407 thứ tư 13 tháng 12 2023 71 48 58
5406 thứ ba 12 tháng 12 2023 10 63 22
5405 thứ hai 11 tháng 12 2023 92 41 70
5404 chủ nhật 10 tháng 12 2023 48 79 03
5403 thứ bảy 09 tháng 12 2023 94 50 61
5402 thứ sáu 08 tháng 12 2023 06 89 95
5401 thứ năm 07 tháng 12 2023 21 07 56
5400 thứ tư 06 tháng 12 2023 26 74 03
5399 thứ ba 05 tháng 12 2023 07 96 33