Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4357 thứ năm 28 tháng 1 2021 29 01 28
4356 thứ tư 27 tháng 1 2021 45 68 34
4355 thứ ba 26 tháng 1 2021 12 71 04
4354 thứ hai 25 tháng 1 2021 41 15 80
4353 chủ nhật 24 tháng 1 2021 76 92 62
4352 thứ bảy 23 tháng 1 2021 04 46 70
4351 thứ sáu 22 tháng 1 2021 32 61 59
4350 thứ năm 21 tháng 1 2021 03 57 09
4349 thứ tư 20 tháng 1 2021 67 18 53
4348 thứ ba 19 tháng 1 2021 83 34 81
4347 thứ hai 18 tháng 1 2021 74 82 59
4346 chủ nhật 17 tháng 1 2021 22 90 24
4345 thứ bảy 16 tháng 1 2021 34 27 61
4344 thứ sáu 15 tháng 1 2021 80 53 78
4343 thứ năm 14 tháng 1 2021 74 01 36
4342 thứ tư 13 tháng 1 2021 90 71 42
4341 thứ ba 12 tháng 1 2021 25 72 94
4340 thứ hai 11 tháng 1 2021 06 89 07
4339 chủ nhật 10 tháng 1 2021 20 06 84
4338 thứ bảy 09 tháng 1 2021 72 32 74