Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4150 chủ nhật 05 tháng 7 2020 41 76 58
4149 thứ bảy 04 tháng 7 2020 92 46 31
4148 thứ sáu 03 tháng 7 2020 35 01 47
4147 thứ năm 02 tháng 7 2020 48 27 35
4146 thứ tư 01 tháng 7 2020 75 34 68
4145 thứ ba 30 tháng 6 2020 38 46 18
4144 thứ hai 29 tháng 6 2020 38 64 77
4143 chủ nhật 28 tháng 6 2020 31 74 61
4142 thứ bảy 27 tháng 6 2020 73 64 78
4141 thứ sáu 26 tháng 6 2020 37 94 67
4140 thứ năm 25 tháng 6 2020 89 31 64
4139 thứ tư 24 tháng 6 2020 39 56 28
4138 thứ ba 23 tháng 6 2020 87 47 96
4137 thứ hai 22 tháng 6 2020 72 46 82
4136 chủ nhật 21 tháng 6 2020 64 61 52
4135 thứ bảy 20 tháng 6 2020 12 34 56
4133 thứ sáu 19 tháng 6 2020 26 47 82
4132 thứ năm 18 tháng 6 2020 45 67 58
4131 thứ tư 17 tháng 6 2020 84 52 54
4130 thứ ba 16 tháng 6 2020 96 78 44