Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4129 thứ hai 15 tháng 6 2020 88 63 14
4128 chủ nhật 14 tháng 6 2020 50 90 56
4127 thứ bảy 13 tháng 6 2020 73 98 91
4126 thứ sáu 12 tháng 6 2020 75 71 70
4125 thứ năm 11 tháng 6 2020 39 78 49
4124 thứ tư 10 tháng 6 2020 44 43 17
4123 thứ ba 09 tháng 6 2020 17 93 72
4122 thứ hai 08 tháng 6 2020 25 38 17
4121 chủ nhật 07 tháng 6 2020 75 16 70
4120 thứ bảy 06 tháng 6 2020 15 99 75
4119 thứ sáu 05 tháng 6 2020 68 04 90
4118 thứ năm 04 tháng 6 2020 99 08 03
4117 thứ tư 03 tháng 6 2020 61 05 18
4116 thứ ba 02 tháng 6 2020 92 61 95
4115 thứ hai 01 tháng 6 2020 44 97 64
4114 chủ nhật 31 tháng 5 2020 62 61 69
4113 thứ bảy 30 tháng 5 2020 22 14 09
4112 thứ sáu 29 tháng 5 2020 18 00 86
4111 thứ năm 28 tháng 5 2020 50 14 71
4110 thứ tư 27 tháng 5 2020 99 92 68