Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4337 thứ sáu 08 tháng 1 2021 23 19 40
4336 thứ năm 07 tháng 1 2021 40 57 63
4335 thứ tư 06 tháng 1 2021 10 28 19
4334 thứ ba 05 tháng 1 2021 98 86 47
4333 thứ hai 04 tháng 1 2021 52 94 10
4332 chủ nhật 03 tháng 1 2021 95 79 01
4331 thứ bảy 02 tháng 1 2021 22 02 39
4330 thứ sáu 01 tháng 1 2021 94 62 90
4329 thứ năm 31 tháng 12 2020 63 41 68
4328 thứ tư 30 tháng 12 2020 14 81 92
4327 thứ ba 29 tháng 12 2020 94 26 56
4326 thứ hai 28 tháng 12 2020 90 38 41
4325 chủ nhật 27 tháng 12 2020 44 50 42
4324 thứ bảy 26 tháng 12 2020 12 90 29
4323 thứ sáu 25 tháng 12 2020 63 14 94
4322 thứ năm 24 tháng 12 2020 01 70 62
4321 thứ tư 23 tháng 12 2020 60 03 20
4320 thứ ba 22 tháng 12 2020 50 44 87
4319 thứ hai 21 tháng 12 2020 92 60 39
4318 chủ nhật 20 tháng 12 2020 71 21 29