Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
3985 thứ năm 23 tháng 1 2020 30 62 55
3984 thứ tư 22 tháng 1 2020 24 71 98
3983 thứ ba 21 tháng 1 2020 77 31 01
3982 thứ hai 20 tháng 1 2020 28 58 10
3981 chủ nhật 19 tháng 1 2020 41 36 44
3980 thứ bảy 18 tháng 1 2020 52 78 97
3979 thứ sáu 17 tháng 1 2020 45 24 57
3978 thứ năm 16 tháng 1 2020 94 42 26
3977 thứ tư 15 tháng 1 2020 59 79 86
3976 thứ ba 14 tháng 1 2020 94 20 09
3975 thứ hai 13 tháng 1 2020 98 36 60
3974 chủ nhật 12 tháng 1 2020 14 21 55
3973 thứ bảy 11 tháng 1 2020 94 67 28
3972 thứ sáu 10 tháng 1 2020 60 61 16
3971 thứ năm 09 tháng 1 2020 42 85 04
3970 thứ tư 08 tháng 1 2020 66 32 89
3969 thứ ba 07 tháng 1 2020 50 49 44
3968 thứ hai 06 tháng 1 2020 91 15 27
3967 chủ nhật 05 tháng 1 2020 24 80 58
3966 thứ bảy 04 tháng 1 2020 28 97 35