Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4089 thứ tư 06 tháng 5 2020 98 39 29
4088 thứ ba 05 tháng 5 2020 43 32 93
4087 thứ hai 04 tháng 5 2020 48 15 99
4086 chủ nhật 03 tháng 5 2020 71 29 79
4085 thứ bảy 02 tháng 5 2020 30 19 42
4084 thứ sáu 01 tháng 5 2020 88 52 79
4083 thứ năm 30 tháng 4 2020 81 53 37
4082 thứ tư 29 tháng 4 2020 75 72 47
4081 thứ ba 28 tháng 4 2020 70 47 34
4080 thứ hai 27 tháng 4 2020 78 90 89
4079 chủ nhật 26 tháng 4 2020 65 55 25
4078 thứ bảy 25 tháng 4 2020 34 19 08
4077 thứ sáu 24 tháng 4 2020 53 53 49
4076 thứ năm 23 tháng 4 2020 81 77 43
4075 thứ tư 22 tháng 4 2020 70 91 95
4074 thứ ba 21 tháng 4 2020 26 19 49
4073 thứ hai 20 tháng 4 2020 45 04 12
4072 chủ nhật 19 tháng 4 2020 29 83 32
4071 thứ bảy 18 tháng 4 2020 41 28 24
4070 thứ sáu 17 tháng 4 2020 87 38 98