Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
3965 thứ sáu 03 tháng 1 2020 28 75 42
3964 thứ năm 02 tháng 1 2020 67 23 89
3963 thứ tư 01 tháng 1 2020 17 27 66
3962 thứ ba 31 tháng 12 2019 36 66 96
3961 thứ hai 30 tháng 12 2019 41 06 39
3960 chủ nhật 29 tháng 12 2019 32 05 69