Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5106 thứ năm 16 tháng 2 2023 30 66 17
5105 thứ tư 15 tháng 2 2023 65 93 46
5104 thứ ba 14 tháng 2 2023 96 74 80
5103 thứ hai 13 tháng 2 2023 78 02 94
5102 chủ nhật 12 tháng 2 2023 89 01 22
5101 thứ bảy 11 tháng 2 2023 32 70 45
5100 thứ sáu 10 tháng 2 2023 87 26 03
5099 thứ năm 09 tháng 2 2023 34 18 90
5098 thứ tư 08 tháng 2 2023 16 92 80
5097 thứ ba 07 tháng 2 2023 19 24 04
5096 thứ hai 06 tháng 2 2023 02 31 59
5095 chủ nhật 05 tháng 2 2023 42 19 79
5094 thứ bảy 04 tháng 2 2023 95 32 06
5093 thứ sáu 03 tháng 2 2023 26 70 48
5092 thứ năm 02 tháng 2 2023 32 86 08
5091 thứ tư 01 tháng 2 2023 80 25 75
5090 thứ ba 31 tháng 1 2023 06 84 39
5089 thứ hai 30 tháng 1 2023 60 36 55
5088 chủ nhật 29 tháng 1 2023 30 71 29
5087 thứ bảy 28 tháng 1 2023 71 90 58