Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4932 thứ sáu 26 tháng 8 2022 43 98 58
4931 thứ năm 25 tháng 8 2022 98 66 70
4930 thứ tư 24 tháng 8 2022 50 32 59
4929 thứ ba 23 tháng 8 2022 05 26 91
4928 thứ hai 22 tháng 8 2022 75 47 05
4927 chủ nhật 21 tháng 8 2022 14 58 97
4926 thứ bảy 20 tháng 8 2022 75 34 81
4925 thứ sáu 19 tháng 8 2022 45 27 13
4924 thứ năm 18 tháng 8 2022 74 62 15
4923 thứ tư 17 tháng 8 2022 14 17 41
4922 thứ ba 16 tháng 8 2022 94 01 86
4921 thứ hai 15 tháng 8 2022 08 70 34
4920 chủ nhật 14 tháng 8 2022 12 49 60
4919 thứ bảy 13 tháng 8 2022 55 72 38
4918 thứ sáu 12 tháng 8 2022 17 80 84
4917 thứ năm 11 tháng 8 2022 12 50 30
4916 thứ tư 10 tháng 8 2022 21 97 04
4915 thứ ba 09 tháng 8 2022 51 72 42
4914 thứ hai 08 tháng 8 2022 21 05 67
4913 chủ nhật 07 tháng 8 2022 01 62 59