Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4870 thứ bảy 25 tháng 6 2022 83 49 60
4869 thứ sáu 24 tháng 6 2022 13 33 97
4868 thứ năm 23 tháng 6 2022 27 60 05
4867 thứ tư 22 tháng 6 2022 17 65 88
4866 thứ ba 21 tháng 6 2022 51 79 06
4865 thứ hai 20 tháng 6 2022 25 01 37
4864 chủ nhật 19 tháng 6 2022 10 39 81
4863 thứ bảy 18 tháng 6 2022 70 59 89
4862 thứ sáu 17 tháng 6 2022 53 40 11
4861 thứ năm 16 tháng 6 2022 57 36 96
4860 thứ tư 15 tháng 6 2022 95 87 70
4859 thứ ba 14 tháng 6 2022 09 21 43
4858 thứ hai 13 tháng 6 2022 95 76 18
4857 chủ nhật 12 tháng 6 2022 51 90 84
4856 thứ bảy 11 tháng 6 2022 49 31 02
4855 thứ sáu 10 tháng 6 2022 89 13 55
4854 thứ năm 09 tháng 6 2022 22 86 49
4853 thứ tư 08 tháng 6 2022 58 93 60
4852 thứ ba 07 tháng 6 2022 29 20 87
4851 thứ hai 06 tháng 6 2022 14 57 28