Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4236 thứ ba 29 tháng 9 2020 84 94 04
4235 thứ hai 28 tháng 9 2020 19 07 94
4234 chủ nhật 27 tháng 9 2020 40 51 73
4233 thứ bảy 26 tháng 9 2020 82 07 16
4232 thứ sáu 25 tháng 9 2020 90 48 33
4231 thứ năm 24 tháng 9 2020 58 37 01
4230 thứ tư 23 tháng 9 2020 09 74 18
4229 thứ ba 22 tháng 9 2020 25 81 25
4228 thứ hai 21 tháng 9 2020 21 48 95
4227 chủ nhật 20 tháng 9 2020 53 97 10
4226 thứ bảy 19 tháng 9 2020 89 45 91
4225 thứ sáu 18 tháng 9 2020 52 06 13
4224 thứ năm 17 tháng 9 2020 92 35 68
4223 thứ tư 16 tháng 9 2020 37 21 63
4222 thứ ba 15 tháng 9 2020 21 90 68
4221 thứ hai 14 tháng 9 2020 17 84 30
4220 chủ nhật 13 tháng 9 2020 09 54 02
4219 thứ bảy 12 tháng 9 2020 01 80 76
4218 thứ sáu 11 tháng 9 2020 89 71 40
4217 thứ năm 10 tháng 9 2020 87 53 94