Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
4952 thứ năm 15 tháng 9 2022 25 46 31
4951 thứ tư 14 tháng 9 2022 18 73 83
4950 thứ ba 13 tháng 9 2022 32 56 67
4949 thứ hai 12 tháng 9 2022 15 42 70
4948 chủ nhật 11 tháng 9 2022 35 72 30
4947 thứ bảy 10 tháng 9 2022 74 97 54
4946 thứ sáu 09 tháng 9 2022 15 44 80
4945 thứ năm 08 tháng 9 2022 94 76 07
4944 thứ tư 07 tháng 9 2022 61 86 92
4943 thứ ba 06 tháng 9 2022 98 13 02
4942 thứ hai 05 tháng 9 2022 90 38 17
4941 chủ nhật 04 tháng 9 2022 18 27 73
4940 thứ bảy 03 tháng 9 2022 61 50 39
4939 thứ sáu 02 tháng 9 2022 90 15 83
4938 thứ năm 01 tháng 9 2022 25 01 08
4937 thứ tư 31 tháng 8 2022 35 89 14
4936 thứ ba 30 tháng 8 2022 05 36 19
4935 thứ hai 29 tháng 8 2022 12 60 79
4934 chủ nhật 28 tháng 8 2022 20 96 71
4933 thứ bảy 27 tháng 8 2022 60 54 28