Kết quả cuối cùng

Giai đoạn ngày ngày tháng kết quả
5401 thứ năm 07 tháng 12 2023 21 07 56
5400 thứ tư 06 tháng 12 2023 26 74 03
5399 thứ ba 05 tháng 12 2023 07 96 33
5398 thứ hai 04 tháng 12 2023 28 65 17
5397 chủ nhật 03 tháng 12 2023 51 28 79
5396 thứ bảy 02 tháng 12 2023 73 48 25
5395 thứ sáu 01 tháng 12 2023 02 19 57
5394 thứ năm 30 tháng 11 2023 25 37 16
5393 thứ tư 29 tháng 11 2023 96 51 84
5392 thứ ba 28 tháng 11 2023 41 93 06
5391 thứ hai 27 tháng 11 2023 42 53 91
5390 chủ nhật 26 tháng 11 2023 83 94 07
5389 thứ bảy 25 tháng 11 2023 98 36 05
5388 thứ sáu 24 tháng 11 2023 79 18 20
5387 thứ năm 23 tháng 11 2023 17 86 56
5386 thứ tư 22 tháng 11 2023 67 93 04
5385 thứ ba 21 tháng 11 2023 47 10 72
5384 thứ hai 20 tháng 11 2023 09 36 28
5383 chủ nhật 19 tháng 11 2023 61 42 20
5382 thứ bảy 18 tháng 11 2023 34 76 59